Konkurs "Oko na oko"


Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym w 200. rocznicę urodzin Karola Darwina. Należy przyporządkować fotografie zwierząt, prezentowane na I piętrze budynku szkolnego do poniżej listy.