"Proszą o ołówek..."

Od organizatora otrzymaliśmy informację:

Powoli kończę akcję "Ołówek dla Afryki" ponieważ Polska wycofuje wojsko z Czadu a co za tym idzie muszę jak najszybciej dostarczyć zebrane rzeczy do Wrocławia skąd paczki polecą do stolicy Czadu. Dlatego też proszę o przekazanie zebranych rzeczy do 15.02 na podany poniżej adres do Fundacji "Redemptoris Missio" z informacją, że to dostarczone rzeczy są na akcę "Ołówek dla Afryki". Proszę także o informacje meilową dla mnie w tej sprawie.

Centrum Wolontariatu
ul. Grunwaldzka 86
60-311 Poznań
7:30-15:30