"Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej "

Od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Polska sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej . W związku z tym wydarzeniem w dniu 8 czerwca 2011 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt."Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej" na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. W konferencji uczestniczyli także uczniowie z I LO z nauczycielkami Panią Aurelią Gancarz i Panią Bożeną Stoczczak. Celem Konferencji było przybliżenie priorytetów, które Polska chce realizować oraz z jakimi szansami i zagrożeniami może spotkać się nasza Prezydencja.
Materiały z informacjami na temat Prezydencji Polski znajdują się w szkolnej bibliotece i w Internecie, np. www.mrr.gov.pl oraz www.pl2011.eu. Zachęcamy do lektury i udziału w dyskusji o roli Polski w UE, między innymi, na łamach szkolnej gazetki od września 2011r.

W Konferencji Naukowej uczestniczyli :
Aurelia Gancarz , Bożena Stoczczak ,
Mikołaj Burzyński , Joanna Marzęcka , Hubert Nowak / 1d/
Maciej Cyranek , Mateusz Sobierajski , Paweł Tomczak / 1 e/
Wojciech Staszewski , Klaudia Janowicz , Nina Kozar , Malwina Skorupka , Agnieszka Dobroń / 1h/
Magdalena Ziegler / 2e/ , Marta Andrzejewska / 2c/ , Kamila Śliwa , Zuzanna Kasperczak / 2f

Aurelia Gancarz i Bożena Stoczczak


Fotografie z konferencji
Informacje o Unii, walucie,...