Ranking edukacyjny

W rankingu ogólnopolskim "Perspektyw" zajęliśmy 203, a w rankingu wojewódzkim 9 miejsce.
Po raz pierwszy znaleźliśmy się w pierwszej dwusetce szkół o najlepszych wynikach z egzaminów maturalnych.


Na portalu "Elki"
Ranking w roku ubiegłym