Ceremoniał szkolny

Rota przysięgi uczniów pierwszych klas

Ceremoniał w naszej szkole...

poczet sztandarowy - do uzupełnienia...