Katedra Uczniowska

Katedra Uczniowska to konkurs na pracę z zakresu nauk przyrodniczych organizowany od 2003 roku przez nauczycieli fizyki i matematyki przy współudziale nauczycieli biologii, chemii i informatyki. Do udziału zapraszamy młodzież leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych.

    Cele konkursu:
  • rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania naukami przyrodniczymi i podniesienie wykształcenia w tej dziedzinie,
  • kształtowanie umiejętności przeprowadzania badań oraz opisu wykorzystywanego materiału i stosowanych metod badawczych,
  • zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekologii regionu,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z literatury polskiej i obcojęzycznej.

Podczas finału młodzież demonstruje wyniki przeprowadzanych badań i przedstawia swoje prace naukowe, przygotowywane w formie prezentacji multimedialnych. Uczestnicy i goście finału mąją mozliwość wysłuchania ciekawych wykładów pracowników naukowych zapraszanych przez organizatorów. Udział w Katedrze Uczniowskiej stanowi doskonałe przygotowanie do prezentacji prac podczas festiwali nauki i odbywania międzynarodowych praktyk.

Edycje Katedry Uczniowskiej:
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Udział w Festiwalach "Science on Stage":
Poznań, UAM - 2012
Poznań, UAM - 2010
Poznań, UAM - 2008 Wyniki
Grenoble, ILL - 2007
Poznań, UAM - 2006
Genewa, CERN - 2005
Poznań, UAM - 2004
Praktyki w Dubnej:
Rok 2009
Rok 2008

Powrót do Sesji popularnonaukowych