"Myśli zamrożone"

Ukazał się oczekiwany tomik wierszy uczniów i absolwentów. Zapraszamy do lektury.

Książkę można zakupić w bibliotece szkolnej, w cenie 10 zł.

"Myśli zamrożone"

Wieczór autorski: 21.10.2010