Bułgarskie Impresje

Pokaz przeźroczy pana Burkharda Paudtke.

"Bułgarskie Impresje od gór Riła po Morze Czarne"

9 listopada 2010, godz. 18.00, aula I LO w Lesznie.

Na bieżąco tłumaczyła J. Hemmerling.