Parlament Uczniowski

W skład Parlamentu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas, którzy zostają wybierani przez swoich kolegów. Parlament Uczniowski poprzez swoje działanie może wywierać wpływ na życie szkoły oraz współdecydować o sprawach jej dotyczących.

CELE:
- reprezentowanie interesów wszystkich uczniów naszej szkoły
- kształtowanie umiejętności komunikacji oraz pracy w grupie
- utrzymywanie przyjaznej atmosfery w szkole
- uczenie samodzielności i odpowiedzialności za swoje decyzje
- przedstawianie dyrekcji szkoły propozycji zmian w szkole
- twórcza dyskusja i współpraca z nauczycielami
- pomoc w realizacji bieżących spraw szkoły
- sygnalizowanie zjawisk niepożądanych

Zbiórki Parlamentu Uczniowskiego odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca (oraz w dodatkowych, specjalnie ogłoszonych terminach) na dużej przerwie w sali 48.

Skład Parlamentu Uczniowskiego ...

Sekcje w Parlamencie Uczniowskim:
artystyczna
porządkowa
charytatywna
reklama i promocja szkoły

Działalność Parlamentu Uczniowskiego ...


Poprzednie kadencje PU:
2009 - 2010
2007 - 2008