Propozycja Rady Rodziców do wszystkich Uczniów !

"Czapki na głowach uczniów symbolem przynależności do szkolnej społeczności"

Prosimy o udział w ankiecie dotyczącej nieobowiązkowego noszenia czapki, rogatywki przez uczniów naszej szkoły.