Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Rok szkolny 2010/2011

PRZEWODNICZĄCY : Napieralski Jacek
SEKRETARZ : Jolanta Mikołajczak
CZŁONKOWIE :
Malak Ferdynand
Kaniewski Jacek
Wiśniewski Jarosław
Grzempczyńska Iwona
Tuszyńska Violetta
Bakalarski Mariusz

Regulamin Rady Rodziców

Składki na Radę Rodziców


Powrót do Stuktury Szkoły