Scrinium

Pomysł zorganizowania Konkursu Humanistycznego zrodził się w trakcie zwykłej przyjacielskiej rozmowy na temat życiowych wyborów i motywów postępowania młodych ludzi. Bardzo trudno jest zdać sobie sprawę z tego, co nazywamy własnymi korzeniami, ale to z nich właśnie płynie cały sposób naszego myślenia, one określają stawiane przez nas pytania i one udzielają odpowiedzi. Chcąc zrozumieć siebie, trzeba zanurzyć się w przeszłości.
Dlaczego Scrinium?
Dlatego, że znaczenie wyrazu mieści to wszystko, co stanowi meritum Konkursu.
· Scrinium to puszka, pudełko, drewniana skrzynia do przechowywania ksiąg, papierów, leków, czyli najcenniejszych rzeczy.
· U Horacego znajdziemy określenie „scrinia posco” – to nic innego, jak proszę o książki.
W Codex Justinianus znajdziemy „ proximi magistri scriniorum” - pierwsi archiwiści.
Od wyrazu scrinium pochodzą skryba (kopista ksiąg, egzegeta Biblii), skryptorium (pracownia, w której kopiowano książki rękopiśmiennicze).
Do tych znaczeń nawiązuje nazwa Konkursu.
Celem nadrzędnym Scrinium jest propagowanie uniwersalnych wartości, których znajomość jest wskazaniem drogi budowania własnej tożsamości.
Szczegółowe cele określa regulamin Konkursu.

Edycje Scrinium:
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

Powrót do Sesji popularnonaukowych